YogaLektioner

Alla yogalektioner innehåller fyra olika moment: asanas (kroppspositioner), pranayamas (andningsövningar), yoganidra (yogisk sömn eller djupavslappning), samt koncentrationsövningar och meditation.
  Asanas innefattar olika dynamiska och mjukgörande fysiska övningar, samt även stärkande och mer krävande övningar där Du stannar i positionen och andas. Om Du har praktiserat yoga en längre tid kan du koncentrera dig på chakran. Olika alternativ till mer krävande övningar ges alltid.
  I yoga menar man att kropp och sinne hör ihop, kroppen påverkar sinnet, och sinnet påverkar kroppen. För att uppnå en balans mellan dessa används olika andningsövningar. Alla asanas utförs i koordination med andningen, men också separata pranayamas praktiseras. Vikten av en långsam och djup andning betonas.
  Efter asanas och pranayamas, kommer yoga nidra för vila och återhämtning, och avslutningsvis meditation. Vi praktiserar klassiska meditationer såsom ex. mantrameditaion, Ajapa Japa (upprepning av mantra) samt ljusmeditaion (Trataka).
  Alla är välkomna. Du kan med fördel gå på samma kurs flera gånger, olika alternativ till de olika övningarna presenteras alltid. Kontakta Mariann om Du har frågor.  
För mer info om yogans innehåll, gå in på www.sys.se – yoga och meditaion