Om skolan

Satya Yoga drivs av Mariann Malmström (Parvati). Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på löpande yogakurser, men även massagebehandlingar med meditativ inriktning och individuella yogakonsultationer. 

Mitt intresse för yoga startade tidigt, men först när jag besökte Paramhamsa Yoganandas ashram i början på 1990-talet lärde jag mig att meditera och att praktisera yoga, vilket lade grunden till en daglig yogapraktik.
1995 blev jag ombedd att hålla grundkurser i yoga. Efter att ha undervisat ett par år kände jag behov av att få en lärarutbildning, och började på Satyanandas yogalärarutbildning i Bollnäs 1999. Jag blev certifierad yogalärare år 2002.
I Ungern 2008 blev jag initierad av Swami Niranjan Saraswati till karma sannyasa. Verksamheten har utvecklats och erbjuder löpande kurser, yoga för gravida, mjukyoga, privata yogakonsultationer, massage med meditativ inriktning, yoga på arbetsplatser samt yoga i skolan.
Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.
Satyanandayoga erbjuder klassisk hathayoga med asanas (kroppsövningar), pranayama (andningsövningar), avslappning samt meditation. Avslappning och meditation är i fokus. Yoga kan praktiseras av alla oberoende av hälsostatus och ålder, och kan fungera som ett utmärkt redskap och hjälp i vardagslivet.
Satyananda Yoga är ett internationellt erkänt yogasystem som är djupt förankrat i en tradition men anpassat för att möta det moderna samhällets behov.

Satyanandayoga i Sverige